Benvenuto Brugge Contactgegevens

Benvenuto Brugge, gevestigd aan Sint-Amandsstraat 9, 8000 Brugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sint-Amandsstraat 9, 8000 Brugge
+32 50 66 74 18

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Benvenuto Brugge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

Speciale en/of Gevoelige Persoonlijke Gegevens die We Verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel van en de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Benvenuto Brugge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om uw reservering te beheren

Geautomatiseerde besluitvorming

Benvenuto Brugge neemt #verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Benvenuto Brugge) tussen zit. Benvenuto Brugge gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #gebruik_uitleg

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Benvenuto Brugge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Persoonlijke gegevens delen met derden

Benvenuto Brugge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Benvenuto Brugge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Benvenuto Brugge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.
Kijk voor uitleg op gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Gegevens herstellen, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Benvenuto Brugge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij over u in een computerbestand hebben naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart op deze kopie. Dit is om je privacy te beschermen. Op uw verzoek reageren we zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Benvenuto Brugge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen

Benvenuto Brugge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Bekijk ons cookiebeleid
Bekijk onze Disclaimer

Benvenutobrugge-homepage-ubereats-logo-takeout
Uber Eats
Benvenutobrugge-homepage-deliveroo-logo-takeout
Deliveroo
Benvenutobrugge-homepage-takeaway.com-logo-takeout
Takeaway.com